پس از پایان بازی با وجود دو دستگی بین هواداران پرسپولیس، علیه کاشانی و دایی شعار داده شد.
 

 عده‌ای از هواداران پرسپولیس که از شکست این تیم مقابل بنیادکار ناراحت بودند برای دقایقی با شعار "دایی حیا کن، پرسپولیس را رها کن " علیه او شعار دادند.

 * پس از پایان بازی آرفی که از باخت تیمش ناراحت بود گریه کرد. در این هنگام سکوبرت به دلداری او پرداخت و علی دایی هم برای آرفی دست زد.

 * پس از پایان بازی حبیب کاشانی که از این شکست مبهوت بود، از جایش تکان نخورد. طرفداران پرسپولیس کنار جایگاه بودند و تعدادشان 200 نفر بودند از حبیب کاشانی خواستند سمت آنها بروند و بعد با گریه از او می خواستند که برای این تیم بازیکن بگیرد اما کاشانی از جای خود بلند نشد. همین مسئله باعث شد همان هواداران علیه او شعار داده و بگویند " کاشانی حیا کن پرسپولیس را رها کن " عده ای هواداران پرسپولیس معتقد بودند که باید عباس انصاری فرد به این تیم بازگردد.

 در این هنگام یکی از لیدرهای پرسپولیس به سمت این هواداران رفت و از آنها خواست این شعارها را ندهند چون فکر می کنند که این شعارها از سوی آنهاست.
 کاشانی وقتی این وضعیت را دید به سمت هواداران پرسپولیس رفت که در این هنگام هواداران این تیم برای سرپرست موقت پرسپولیس دست زدند. کاشانی از هواداران پرسپولیس خواست تا آرام باشند و با آنها به صحبت پرداخت.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 31 فروردین 1390    | توسط: پسرشجاع    | طبقه بندی: ورزشی،     | نظرات()